Pripremni kurs za polaganje testa u Ambasadi Kraljevine Holandije: Basisexamen inburgering

„Basisexamen inburgering” je ispit holandskog jezika i kulture koji se polaže radi dobijanja odobrenja za privremeni boravak u Holandiji (MVV). Ukoliko želite da živite sa svojim partnerom ili supružnikom u Holandiji, morate ga položitiOvaj ispit je obaveza ukoliko imate nameru da ostanete duže od 90 dana u Holandiji. Uglavnom je potrebno imati prvo odobrenje za privremeni boravak u Holandiji (MVV) kako biste aplicirali za boravišnu dozvolu.

Ispit se polaže u holandskoj ambasadi u Beogradu, a mora se unapred prijaviti (postoje određeni datumi kada ispit može da se polaže) i uplatiti preko sajta: www.naarnederland.nl/category/Aanmelden

Šta se proverava?

Osnovni ispit građanske integracije sastoji se iz tri dela. Da biste u celosti položili Basisexamen inburgering, potrebno je da položite sva tri ispitna dela. U slučaju da ne položite jedan od delova ispita, moraćete ponovo da polažete samo onaj deo na kojem niste postigli prolazan rezultat.

Ispit se sastoji iz tri dela:

 1. Poznavanje holandskog društva (Kennis van de Nederlandse Samenleving – KNS)  je test poznavanja holandskog društva. Polaznici kursa dobijaju 100 pitanja od kojih će na testu biti 30. Pitanja su u vezi sa sledećim temama: geografija, prevoz i stanovanje, istorija, državno uređenje, politika i Ustav, holandski jezik, vaspitanje i obrazovanje, zdravstvo, rad i primanja.
 2. Veština govora (Spreekvaardigheid) je provera znanja veštine govora, gde se testiraju izgovor i vokabular.  U ovom delu proveravaju se samo usmene jezičke veštine (slušanje i govor). Za polaganje ovog dela ispita, potrebno je da imate nivo A1 poznavanja veština govora i slušanja. Ovaj nivo zasniva se na Evropskom referentnom okviru za moderne strane jezike. Knjiga koja se koristi u nastavi obrađuje teme iz svakodnevnog života. Polaznici uče hiljadu najfrekventnijih reči potrebnih za svakodnevnu komunikaciju i osnove holandske gramatike.
 3. Veština čitanja (Leesvaardigheid) je test čitanja i razumevanja pročitanih tekstova, reči i rečenica na A1 nivou.

Više informacija o ispitu možete pronaći na zvaničnom sajtu: https://www.naarnederland.nl/

Pripremni kurs za polaganje Basisexamen inburgering 

Kurs obuhvata fond od 20-30 dvočasa, u zavisnosti od nivoa znanja i napredovanja kandidata.

Na časovima holandskog jezika naučićete holandski jezik na nivou A1. Moći ćete da razumete govorni jezik i da razgovarate o svakodnevnim temama obrađenim na kursu. Istovremeno ćete učiti da čitate, slušate i govorite. Na taj način se pripremate za test „Veština govora” i test „Veština čitanja”. Pored toga, upoznaćete se sa holandskom kulturom i načinom života. 

Za postizanje najboljih rezultata najbolje je imati dvočas dva puta nedeljno. Kao što je već spomenuto kurs obuhvata 20-30 dvočasa, a sve zavisi od nivoa znanja i brzine napredovanja, što opet zavisi od drugih faktora, kao što su spremnost na samostalni rad van časa, zatim vreme potrebno da se jezik vežba i tako dalje.

Literatura za pripremu Basisexamen inburgering

Literatura koja se koristi na časovima za pripemu za polaganje Basisexamen inburgering testa je najnovija literatura, specijalno napravljena za polaganje ovog ispita od strane Ministarstva za socijalna pitanja i zapošljavanje u Holandiji. Ova literatura obuhvata knjigu sa vežbanjima, audio materijal i logovanje na online portal za vežbanje.

Uz ovu literaturu, dobićete i mnogo dodatnog materijala za vežbu i proveru znanja, kao i domaće zadatke koji služe proveri znanja i utvrđivanju pređenog gradiva.  Redovno ćete dobijati i vežbe u formi ispita, tako da ćete se od početka spremati za ono što Vas na ispitu čeka. 

Pored toga, za svakog učenika se posebno formiraju zadaci za ponavljanje gradiva pređenog na času, u skladu sa tim šta učeniku nije jasno ili šta teže usvaja.

Cena časova holandskog jezika

Časovi se održavaju online (Google Meet, Skype, Viber, WhatsApp, Whereby).

Cena dvočasa (90 minuta) je 4500 RSD.
Cena za učenje u paru je 7.000 RSD.

*Plaćanje online časova holandskog jezika se vrši isključivo u dinarima.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, molim Vas da me kontaktirate.

Časovi holandskog

 • JelenaJelena

  Mirjana je izuzetno posvećena profesorka koja svojom neiscrpnom energijom na jednostavan način prenosi znanje holandskog jezika. Časovi sa njom su zabavni, motivišući, a jezik se uči ne samo iz udžbenika već i kroz razgovore o kulturi, muzici, hrani i običajima... Jako sam zadovoljna napretkom u znanju jezika i u svemu onome što sam naučila o ovoj interesantnoj zemlji. 🙂

 • MajaMaja

  Ozbiljna i stručna profesorka, predana i posvećena svom pozivu.
  Spremna da pruži kvalitetnu i zanimljivu nastavu kao i svu dodatnu i neophodnu pomoć.
  Veoma sam zadovoljna kako napredujem.
  Sve pohvale i preporuke!

 • TanjaTanja

  Profesorka stručna i rešena da nam na veoma zanimljiv način prenese svoje znanje.
  Brzo i efikasno učenje individualno ili u grupi!

 • JovanaJovana
  Hvala što si svoje znanje holandskog jezika podelila sa mnom!
  Oduševljena sam načinom na koji si mi u kratkom vremenskom periodu prezentovala sve što je neophodno da bi se progovorio jezik. Časovi holandskog jezika sa tobom su moja apsolutna preporuka svakom ko bi želeo da nauči ovaj interesantan jezik.

Svako neovlašćeno preuzimanje sadržaja i tekstova sa sajta podleže zakonima Republike Srbije.