Pripremni kurs za polaganje testa: Staatsexamen B1

Od 01. januara 2022. godine će sve osobe, čija obaveza integracije počinje od ovog datuma ili kasnije, morati da polažu ispit na nivou B1. Zvanično obaveštenje o ovoj promeni možete videti na ovom linku.  Za sve ostale osobe, koje žele dobrovoljno da se integrišu i tim putem zatraže stalnu boravišnu dozvolu ili apliciraju za holandsko državljanstvo nivo ispita u 2022. ostaje A2. Za polaganje ispita na A2 nivou, posetite ovu stranicu.

Ispit se sastoji iz 6 delova:
1. Veština čitanja (Lezen) je provera razumevanja pročitanog. Ispit se sastoji od 6 tekstova i oko 35 pitanja. Uz svaki tekst ćete dobiti nekoliko pitanja sa ponuđenim odgovorima. Dozvoljeno je korišćenje rečnika “Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal” prilikom polaganja. Ispit traje 110 minuta.

2. Veština slušanja (Luisteren) je provera razumevanja onoga što ste čuli. Ispit se sastoji od oko 40 pitanja sa ponuđenim odgovorima. Nije dozvoljeno je korišćenje rečnika prilikom polaganja. Ispit traje 90 minuta.

3. Veština pisanja (Schrijven) je provera znanja veštine pisanja. Ispit se sastoji od oko 14 zatataka. Na ispitu ćete dobiti započete rečenica ili kratke tekstove koje je potrebno dovršiti, kao i zadatke gde morate sami napisati ceo tekst, na primer formalni mejl ili žalbu. Dozvoljeno je korišćenje rečnika “Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal” prilikom polaganja. Ispit traje 100 minuta.

4. Veština govora (Spreken) je provera znanja veštine govora. Ispit se polaže na kompjuteru, kao i svi ostali ispiti. Na ispitu slušate kratak tekst i čitate zadatak na ekranu i onda dobijate 20 ili 30 sekundi za davanje odgovora. Nije dozvoljeno je korišćenje rečnika prilikom polaganja. Ispit traje 25minuta.

5. Poznavanje holandskog društva (Kennis van de Nederlandse Maatschappij) je test na kome je zadatak da odgledate i odslušate kratke video filmove. Uz svaki video ćete dobiti nekoliko pitanja sa ponuđenim odgovorima. Ovaj ispit je potrebno položiti kako biste zatražili stalnu boravišnu dozvolu ili aplicirali za holandsko državljanstvo.

6. Orijentacija na holandskom tržištu rada (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) je test o radu u Holandiji i traženju posla. Potrebno je da kod kuće popunite upitnike (resultaatkaarten). Nakon toga ćete imati intervju na kom ćete razgovarati o tim upitnicima. Ovo je potrebno položiti kako biste zatražili stalnu boravišnu dozvolu ili aplicirali za holandsko državljanstvo.

Testovi na kojima se testiraju veština slušanja, govora i poznavanje holandskog društva se rade na komjuteru. Test na kome se radi provera veštine pisanja se radi na papiru. Na testu na kome se radi provera veštine čitanja ćete dobiti tekstove na papiru, ali će pitanja i odgovori biti na kompjuteru.

Nakon položenog ispita možete postati rezident ili državljanin Holandije. 🙂

Pripremni kurs za polaganje Inburgeringsexamen

Trajanje pripremnog kursta za polaganje ovog ispita zavisnosti od trenutnog nivoa znanja i napredovanja kandidata.

Na časovima holandskog jezika naučićete holandski jezik na nivou B1. Moći ćete da razumete govorni jezik, da razgovarate o svakodnevnim temama, poslu i obrazovanju. Istovremeno ćete učiti da čitate, slušate i govorite. Na taj način se pripremate za testove „Veština govora”, „Veština slušanja” i „Veština čitanja”. Pored toga, bolje ćete se upoznati sa holandskom kulturom i načinom života.

Za postizanje najboljih rezultata najbolje je imati dvočas dva puta nedeljno. Kao što je već spomenuto, trajanje kursa zavisi od nivoa znanja i brzine napredovanja učenika, što opet zavisi od drugih faktora, kao što su spremnost na samostalni rad van časa, zatim vreme potrebno da se jezik vežba i tako dalje.

Literatura za pripremu Inburgeringsexamen

Literatura koja se koristi na časovima za pripemu za polaganje „Staatsexamen B1” su savremeni udžbenici za učenje holandskog jezika. Za ovaj ispit se koriste i knjige koje su napravljene za vežbanje svakog dela ispita posebno. Pored literature za učenje jezika, koristimo i poseban udžbenik za pripremu ispita „Poznavanje holandskog društva”.

Uz ovu literaturu, dobićete i mnogo dodatnog materijala za vežbu i proveru znanja, kao i domaće zadatke koji služe proveri znanja i utvrđivanju pređenog gradiva. Redovno ćete dobijati i vežbe u formi ispita, tako da ćete se od početka spremati za ono što Vas na ispitu čeka.

Pored toga, za svakog učenika se posebno formiraju zadaci za ponavljanje gradiva pređenog na času, u skladu sa tim šta učeniku nije jasno ili šta teže usvaja.

Cena časova holandskog jezika

Časovi se održavaju online (Google Meet, Skype, Viber, WhatsApp, Whereby).

Cena dvočasa (90 minuta) je 4500 RSD.
Cena za učenje u paru je 7.000 RSD.

*Plaćanje online časova holandskog jezika se vrši isključivo u dinarima.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, molim Vas da me kontaktirate.

Časovi holandskog
 • JelenaJelena

  Mirjana je izuzetno posvećena profesorka koja svojom neiscrpnom energijom na jednostavan način prenosi znanje holandskog jezika. Časovi sa njom su zabavni, motivišući, a jezik se uči ne samo iz udžbenika već i kroz razgovore o kulturi, muzici, hrani i običajima... Jako sam zadovoljna napretkom u znanju jezika i u svemu onome što sam naučila o ovoj interesantnoj zemlji. 🙂

 • MajaMaja

  Ozbiljna i stručna profesorka, predana i posvećena svom pozivu.
  Spremna da pruži kvalitetnu i zanimljivu nastavu kao i svu dodatnu i neophodnu pomoć.
  Veoma sam zadovoljna kako napredujem.
  Sve pohvale i preporuke!

 • TanjaTanja

  Profesorka stručna i rešena da nam na veoma zanimljiv način prenese svoje znanje.
  Brzo i efikasno učenje individualno ili u grupi!

 • JovanaJovana
  Hvala što si svoje znanje holandskog jezika podelila sa mnom!
  Oduševljena sam načinom na koji si mi u kratkom vremenskom periodu prezentovala sve što je neophodno da bi se progovorio jezik. Časovi holandskog jezika sa tobom su moja apsolutna preporuka svakom ko bi želeo da nauči ovaj interesantan jezik.

Svako neovlašćeno preuzimanje sadržaja i tekstova sa sajta podleže zakonima Republike Srbije.